Nemáte čas? Zvoľte si stručnú verziu našej webstránky kliknutím na ovládač nižšie.

Kliknutím rozbaľ

 


Naši ľudia sú naším najväčším aktívom.

Motivácia a nadšenie našich zamestnancov sú dôležitým aspektom našej práce a hlavnou súčasťou toho, čo myslíme pod filozofiou "People first, better results".

Snažíme sa poskytnúť našim ľuďom čerstvé a inšpiratívne prostredie, ktoré prináša nové výzvy, je kreatívne a unikátne. Talent našich zamestnancov a ich motivácia dosahovať najlepšie výsledky pre našich klientov sú hnacou silou nášho podnikania - a takisto podnikania našich klientov. Jedným z príkladov nášho zamerania na zamestnancov je náš Freshness program - iniciatíva podporujúca a odmeňujúca originálne zmýšlanie, zvedavopsť a inovatívny prístup. Výsledkom tejto iniciatívy je napríklad každoročná súťaž 'If I Ran the Company' a pre našich zamestnancov je to stimul, aby boli zvedaví a ambiciózni nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj v záujme spoločnosti MediaCom a našich klientov. Ďalším príkladom je Inspiration Day, kde umožňujeme zamestnancom každých 6 mesiacov stráviť platený deň mimofirmy, podľa ich vlastného výberu, nájsť si pre tento deň aktivitu, ktorá bude inšpiráciu, obohatením, oddychom.