Nemáte čas? Zvoľte si stručnú verziu našej webstránky kliknutím na ovládač nižšie.

Kliknutím rozbaľ

 


 

Naši klienti nás hodnotia podľa našich výsledkov

MediaCom zabezpečuje plánovanie a nákup mediálneho priestoru pre niektoré z najväčších spoločností na svete - napríklad Procter & Gamble, Shell, GlaxoSmithKline, VW Group , Bayer, Mars/Wrigley či Universal.

Prečítajte si referencie od našich lokálnych klientov, aby ste zistili, prečo s nami spolupracujú.

V MediaCome pracujeme inak. Našou hlavnou snahou je pomáhať spoločnostiam rásť, predstihnúť konkurentov a ostať pred nimi.

K dosiahnutiu tohto cieľa sa uspokojíme len so skutočnými obchodnými výsledkami, ktoré posúvajú oblasť plánovania a nákupu médií vpred so zámerom neustále zvyšujúcej sa  výkonnosti.

Chránime záujmy našich klientov a pritom posilňujeme našu pozíciu v rámci materskej mediálnej skupiny GroupM holdingu WPP, aby sme zabezpečili, že naše tímy plánovania a nákupu médií budú ponúkať investície do mediálnych kampaní s najlepšou hodnotou na trhu. Rovnako využívame najväčší integrovaný interaktívny tím v celom odbore, takže spoločnosti, pre ktoré pracujeme môžu ako prvé využívať nové príležitosti objavujúce sa v novovznikajúcich médiách.

Venujeme viac času rozhovorom so spotrebiteľmi, počúvaniu a nazeraniu do ich životov, ako ktorákoľvek iná mediálna agentúra. Vďaka tejto bezprecedentnej úrovni informovanosti môžu naše tímy zaoberajúce sa mediálnym plánovaním a nákupom vypracovávať unikátne dlhodobé komunikačné riešenia oslovujúce cieľových spotrebiteľov, meniace ich správanie a zaisťujúce našim klientom obchodný úspech.

V tejto časti nájdete referencie našich klientov, ako aj globálne úspechy MediaCom - najvýznamnejsím ocenením celej siete je ocenenie Media Agency Network of the Year v rokoch 2011, 2010, 2009.