Nemáte čas? Zvoľte si stručnú verziu našej webstránky kliknutím na ovládač nižšie.

Kliknutím rozbaľ

 


 

 

Znalosť spotrebiteľa

Znalosť spotrebiteľa je neoddeliteľná súčasť našej práce.

 

Pre efektívne dosiahnutie obchodných cieľov našich klientov je nevyhnutné identifikovať potenciálnych zákazníkov a porozumieť im. Dôležité je, čo majú a čo nemajú radi, ich postoje, čo ich inšpiruje a motivuje. Tieto poznatky nám umožňujú zacieliť na spotrebiteľov efektívnejšie a vyvolať zmenu v ich preferenciách a správaní.
Dôležité je pre nás odlíšiť, čo spotrebitelia hovoria, že robia, a čo robia v skutočnosti.
Toto dosahujeme tým, že počúvame spotrebiteľov viac ako ktorákoľvek iná mediálna agentúra. Kvalitatívny a kvantitatívny výskum používame k rozboru dát a odhaľovaniu skrytých príležitostí. Našich zamestnancov vyzývame k tomu, aby sa dostali pod povrch a skutočne pochopili spotrebiteľa a akým spôsobom prebieha jeho interakcia a komunikácia so značkami.