Nemáte čas? Zvoľte si stručnú verziu našej webstránky kliknutím na ovládač nižšie.

Kliknutím rozbaľ

Mediálne agentúry tvoria nenahraditeľnú súčasť reklamného odvetvia.


Mediálne agentúry poskytujú svojim klientom pomoc v oblasti plánovania, nákupu a skúmania spotrebiteľského správania, a takisto doručujú mediálne posolstvo vytvorené reklamnými agentúrami prostredníctvom platených, vlastnených a "zaslúžených" médií.

 


 


Mediálne agentúry sú súčasťou mozaiky organizácií poskytujúcich komunikačný servis firmám.
Radia klientom kam - do ktorých médií - umiestniť reklamu, aby zasiahla čo najúčinnejšie ich
cieľovú skupinu, vyjednávajú s majiteľmi médií voľný priestor a cenu pre reklamné posolstvá,
a napokon zabezpečujú aj nákup mediálneho priestoru.
Stručne povedané, prepožičiavajú svoje výskumné, plánovacie a nákupné schopnosti značkám,
aby zaistili relevantnosť, efektnosť a cenovú výhodnosť ich kampaní.

Mediálne agentúry sa pohotovo prispôsobujú neustále sa meniacemu mediálnemu prostrediu,
rozširujúc spektrum svojich služieb. Sponzorstvo, sociálne médiá a searchové kampane sú len
niektoré zo služieb v súčasnosti ponúkaných mediálnymi agentúrami.


MediaCom je celosvetovo tretia najväčšia sieť mediálnych agentúr a je súčasťou GroupM,
najväčšej mediálnej investičnej skupiny na svete.


Podľa nezávisle získaných údajov spoločnosťou Recma, MediaCom zabezpečila v roku 2010
mediálne plánovanie a nákup v hodnote $24,9 miliardy, stanúc sa tak treťou najväčšou
agentúrnou sieťou na svete.

Ako súčasť GroupM, MediaCom prináša so sebou k vyjednávaciemu stolu globálnu nákupnú
silu v hodnote $82,2 miliardy (Recma).

GroupM reprezentuje najväčšiu mediálnu investičnú skupinu, zodpovednú za 29% globálnych
výdavkov do reklamy.